Nyheder​

Markedskommentar marts: Stimuli og genåbnings-aktiefest!

I en måned med bedre nøgletal, yderligere stimuli og mere ro om renteudviklingen havde aktiemarkedet det som en fisk i vandet. Det blev til flotte stigninger i alle regioner, hvor Emerging Markets dog relativt set var negativt påvirket af den stærkere dollar, de højere renter og en smittesituation som flere steder virker lidt ude af kontrol. Fremstillingssektoren er for alvor kommet i god form, og Den Internationale Monetære Union (IMF) forventer nu en vækst på 6 % i 2021. Læs mere

Udsendt 08.04.21​

Markedskommentar februar: Inflations- og rentebekymringer udfordrer aktiemarkedet!

Den ”store genåbning” i løbet af 2021 giver bekymring for stigende inflation og renter, og det har presset både aktie- og obligationskurser i slutningen af februar. Centralbankerne kæmper med at holde de lange renter nede, så det globale opsving ikke bliver påvirket negativt af stigende finansomkostninger for virksomheder og husholdninger i en tid, hvor økonomien er negativt påvirket af pandemien. Når de lange renter stiger, så bliver en krone tjent nu frem for i fremtiden mere værd, hvorved kurserne på mange Tech aktier og selskaber inden for grøn omstilling bliver presset, da en stor del af deres indtjeningen forventes ude i fremtiden. Læs mere

Udsendt 02.03.21​

Markedskommentar januar: Begivenhedsrigt med privat investorrevolution mod hedge fondene!

Måneden startede fint med masser af nye penge i markedet, og det gav pæne stigninger. Hen mod slutningen af måneden skiftede fokus dog til en privat investorrevolution, hvor investorerne koordineret prøver at straffe de store hedge fonde, der har shortet (solgt aktier i håb om kursfald) i en såkaldt short squeeze, hvor de prøver at tvinge fondene til at købe deres shorts tilbage for at undgå endnu større tab. Læs mere

Udsendt 02.02.21​

Markedskommentar december: Centralbanker og politikere ”redder” investeringsåret 2020!

2020 vil på mange måder gå over i historien. Investeringsmæssigt startede det med en dramatisk nedtur, da pandemien ramte Europa og frygten ramte de finansielle markeder. Centralbanker og politikere trådte hurtigt i karakter og ydede massiv hjælp til økonomien og markederne. Hjælpepakker, lave renter og masser af likviditet skabte mere optimisme og fik investorerne til at tage mere risiko. Realrenterne blev så lave, at der reelt ikke var noget attraktivt alternativ til aktier. Nu kæmper vacciner, centralbanker og politikere med virusmutationer og nye nedlukninger for at genskabe den økonomiske aktivitet. Læs mere

Udsendt 06.01.21​

Markedskommentar november: Vacciner og ny præsident giver aktiefest!

November blev en fantastisk måned for risikofyldte aktiver. De mange gode vaccinenyheder blev krydret med en ny og mere forudsigelig præsident i Joe Biden. Demokraterne må dele magten med republikanerne, der fastholdt det ene kamre, hvorved præsidenten får svært ved at gennemtrumfe skattestigninger og regulering af den store Tech sektor. Samlet anses det for at være lidt af et drømmescenarie for aktiemarkederne. En flot regnskabssæson med flere positive overraskelser har også givet vitaminer til den gode aktiestemning. Læs mere

Udsendt 03.12.20​

Markedskommentar oktober: Smittetal og nedlukninger presser aktiemarkedet trods en god regnskabssæson!

Oktober startede godt ud med gode regnskabstal og udsigten til et klart valgresultat i USA. Flere afdelinger nåede i plus på året, men stigende smittetal og nedlukninger fik sat en stopper for aktiestigningerne i anden halvdel af måneden. Derfor endte måneden med minusser. Læs mere

Udsendt 03.11.20​

Markedskommentar september: Covid-19 og stimuli er stadig vigtigst!

​September blev en forholdsvis stille måned med begrænset udsving i de enkelte aktivklasser. Investorerne skulle fordøje en fornyet stigning i smittetallene og en politisk kamp i USA om at lande en ny stimulipakke inden præsidentvalget. Læs mere

Udsendt 02.10.20​

Markedskommentar august: Tiltroen til centralbankerne er stor!

Aktiemarkederne fortsætter de positive takter. Der er en stærk tiltro til, at centralbankerne fortsætter med at holde hånden under markedet, og at den udskudte efterspørgsel på varer og tjenesteydelser vil få økonomien til at vokse. Vi kan med andre ord være i den spæde start af en ny højkonjunktur, som også bliver understøttet af en meget ekspansiv finanspolitik med mange coronatiltag og hjælpepakker. Læs mere​

Udsendt 03.09.20​

Markedskommentar juli: Big Tech styrer fortsat – dollaren på retur!

Aktiemarkederne fortsætter generelt de positive takter og har haft et flot comeback siden bunden i marts måned. Bedre nøgletal, fortsat lempelig pengepolitik og en gigantisk hjælpepakke fra EU har understøttet udviklingen i en tid, hvor stigende smittetal og forværrede diplomatiske forhold til USA og Kina, har trukket i den anden retning. Læs mere​

Udsendt 03.08.20​

Markedskommentar juni: To skridt frem og et tilbage!

Aktiemarkederne fortsætter de positive takter bl.a som følge af markant bedre nøgletal for privatforbrug, forbrugertillid og virksomhedernes forventningsindikatorer. Samtidig er der gode nyheder fra vaccine og behandlingsfronten. En form for 2. bølge af smittede i bl.a. USA giver dog lidt bekymringer, men det tilskrives primært flere tests og unges sammenkomster og fester. Dødeligheden ser stadig ud til at falde. Samlet giver det en positiv stemning, som også bliver understøttet af den hjælpende hånd fra både centralbanker og politikere. Læs mere

Udsendt 02.07.20​

Markedskommentar maj: Genåbninger og europæisk krisefond understøtter aktiemarkederne!

Aktiemarkederne har generelt haft et flot comeback ovenpå den store coronanedtur i marts måned. Hjælpepakker, lave renter, opkøbsprogrammer og gradvise genåbninger har understøttet markederne, men der har været meget stor forskel i de enkelte sektorers og aktiestørrelsers udvikling. Det er de store medicinal- og it aktier, der har trukket læsset og indeksene væk fra marts måneds lavpunkter. Medicinalaktier er mindre konjunkturfølsomme og bliver generelt understøttet af pandemiens større fokus på sundhedsvæsenet. Derudover har digitaliseringen af vores samfund taget yderligere til i styrke i forbindelse med nedlukningen og den begrænsede fysiske kontakt. Det har understøttet it aktierne. Læs mere

Udsendt 03.06.20​

Markedskommentar april: Massive hjælpepakker og rentenedsættelser og gradvis genåbning giver håb, optimisme og positive aktiemarkeder!

”What ever it takes” som kan oversættes til ”Hvad end der skal til” har vi hørt gentagende gange fra både ledende politikere og centralbankchefer i de sidste 2 måneder. Sætningen er blevet brugt meget flittigt, når de har fremlagt nye hjælpepakker af både finans- og pengepolitisk karakter. Hjælpepakker der langt overstiger dem under finanskrisen i både hastighed og størrelse. Selvom vi har set historisk dårlige nøgletal for både beskæftigelse, vækst og tillidsindikatorer, har det givet håb og optimisme på aktiemarkederne. Beslutningstagerne holder en hånd under økonomien. Læs mere​

Udsendt 04.05.20​

Markedskommentar marts: Massive hjælpepakker og rentenedsættelser skal stabilisere økonomien og markederne

Selvom vi har meget brede porteføljer med maksimal risikospredning, så har vi ikke kunne forberede os på denne udvikling. Vi er dog glade for, at vi har en stor andel af danske realobligationer, der har modstået orkanens øje, selvom Nationalbanken, som den eneste centralbank, har sat renten op og ikke køber realkreditobligationer for at stabilisere markedet. Læs mere​

Udsendt 02.04.20​

​Markedskommentar februar: Spredningen af Covid-19 sender kurserne tilbage på oktober niveau

I den sidste handelsuge i februar opstod der stor uro pga. spredningen af coronavirussen fra Kina til bl.a. Italien. En fornuftig start på 2020 med gode regnskaber og bedre indikatorer blev afløst af frygt og store kursfald. Konsekvenserne af en virusepidemi er svære at regne på, hvorved det skaber usikkerhed. Sidst vi havde noget lignende i forbindelse med SARS i 2002/2003 gav det kursfald på 15 %, hvorefter aktiemarkedet steg med 30 % i det kommende år.​ Læs mere

Udsendt 02.03.20​

Markedskommentar januar: TINA og Coronavirus

En særdeles god start på året, understøttet af bedre nøgletal og fornuftige regnskaber, blev i slutningen af januar negativt påvirket af udbruddet af coronavirus i Kina. Virussen ser ud til at være mere smitsom men mindre dødelig end SARS virussen i 2002/2003. Lektionen fra tidligere vira er, at de typisk kan påvirke den økonomiske aktivitet og skabe usikkerhed på kort sigt, mens de typisk ikke har en større effekt på længere sigt, hvorved aktiemarkederne har det med at dykke på kort sigt for så at lave et større comeback på lidt længere sigt. Læs  mere

Udsendt 04.02.20​

Markedskommentar december: Centralbankerne gav aktiemedvind i 2019

Efter et skuffende 4. kvartal 2018 blev 2019 et jubelår for både aktier og risikofyldte obligationer som High Yield og Emerging Markets obligationer. Den gode udvikling kan hovedsageligt tilskrives centralbankernes kovending i løbet af 2019 til en mere lempelig pengepolitik i stedet for de opstramninger, der var blevet gennemført i løbet af 2017 og 2018. ​Læs mere

Udsendt 06.01.20​

Markedskommentar november: Fase 1 aftale, Yield Gap, aktieindkomst og ny afdeling

November blev samlet set præget af forholdsvis ro på den politiske front, hvor stemningen mellem USA og Kina fortsatte med at være god, mens vi venter på den første mindre delaftale (fase 1 aftale), der forventes underskrevet snarest. Demonstrationerne mod Kina i Hong Kong tog til i styrke, men selv om det resulterede i politisk opbakning fra USA til demonstranterne, påvirkede det ikke i nævneværdig grad stemningen på markederne, der stadig bliver understøttet af meget lempelig pengepolitik fra mange centralbanker. Læs mere

Udsendt 02.12.19​

Markedskommentar oktober: USA og Kina på vej med en delaftale på handelskrigen (Fase 1 aftale)​

Oktober blev samlet præget af mindre udsving i markedet. USA og Kina fik landet en mindre delaftale (fase 1 aftale), der forventes underskrevet snarest. Det var med til at lægge en dæmper på bekymringerne for handelskrigens negative indvirkning på den økonomiske aktivitet. FED var igen på banen med lavere officielle renter og for at understøtte økonomien og være på forkant med en evt. afmatning i økonomien, så Trump får sin vilje mht. lavere renter. Den 16 måneder lange handelskrig har ramt industrien og til dels servicesektoren, mens forbrugerne stadig er i godt humør.​ Læs mere

Udsendt 01.11.19​

Investormøder

i Holte d. 30/10-19 LÆS MERE og ​Aarhus 13/11-19 LÆS MERE

Udsendt 11.10.19​

Markedskommentar september: Servicesektoren og centralbankerne holder økonomien i gang, mens industrisektoren er ramt!​

September var præget af mere positive toner i handelskrigen mellem USA og Kina, hvilket var med til at understøtte aktiemarkederne. Centralbankerne var igen på banen med lavere renter og yderligere stimuli. Handelskrigen og dens påvirkning på verdenshandlen sætter dog nu sine spor inden for industrisektoren både i Eurozone og USA. Mange af Trumps vælger befinder sig inden for industrien i USA, og det er spørgsmålet om han snart kan vente meget længere med at lave en aftale med kineserne for herigennem at undgå en økonomisk afmatning selv i USA ?Læs mere

Udsendt 02.10.19​

Markedskommentar august: Handelskrigen sætter dagsordenen på aktiemarkederne!?

Trumps handelskrig med Kina påvirker aktiemarkederne i takt med hævede toldsatser, tweets og kinesisk gengæld. Kursudsvingene er ofte en direkte reaktion, både op og ned, på tweets fra Trump. Amerikanske aktier har klaret sig godt i 2019, så Trump vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke gør noget, hvis han hæver toldsatserne, truer Kina og skaber uro på markederne. Kina er dog ikke klar til at give sig, selvom kinesiske aktier er ramt markant hårdere en amerikanske aktier af handelskrigen. Kina har dog undladt af gengælde Trumps seneste forøgelse af toldsatserne, hvilken har givet lidt mere ro på markederne. Læs mere

Udsendt 03.09.19​

VIGTIG INFO kun til Nordnet kunder !!

Alle Nordnets kunder har modtaget en mail, hvoraf det fremgår, at I ikke længere kan handle vores afdelinger efter d. 1/9. Dette er ikke korrekt! Vi er netop ved at indgå en aftale med Nordnet, så vores afdelinger bliver en del af "Investtorvet" hvorved, at alle vores afdelinger kan købes, sælges og opbevares hos Nordnet uden problemer. Nordnet vil snarest åbne op for handel i vores afdelinger igen for alle både nye og eksisterende kunder

Udsendt 08.08.19​

Markedskommentar juli: Markederne styrer nu centralbankerne og Trump styrer markederne !?

Centralbankerne har i lang tid dikteret en stor del af markedsudviklingen, og de har ageret redningsplanke efter finanskrisen, hvis økonomierne har haft brug for dem. Hovedbudskabet fra juli måned er dog, at det nu er markedet, der i højere grad dikterer den amerikanske centralbank FED til at sænke renten. Isoleret set har USA ikke brug for en rentenedsættelse, da både økonomi, beskæftigelse, forbrugstillid, boligmarked og servicesektor stadig har det rigtigt godt. Læs mere

Udsendt 02.08.19​

Markedskommentar juni: Centralbankerne og handelsforhandlinger giver aktier i hopla!

Centralbankerne står igen klar med redningsplanken, hvis økonomierne har brug for dem, hvorved en recession virker usandsynlig. Det er hovedbudskabet fra juni måned, hvor både FED og ECB udviser villighed til rentenedsættelser og/eller yderligere støtteopkøb af obligationer. Det har givet nye vitaminer til risikofyldte aktiver herunder aktier, Emerging Markets og High Yield obligationer. Centralbankernes ageren og fleksibilitet er med til at holde økonomien og opsvinget på sporet og understøtter virksomhedernes indtjening, forbrugernes optimisme og et aktiemarked på vej mod nye rekorder. Læs mere​

Udsendt 02.07.19​

Markedskommentar maj: Trumps maksimale pres strategi!​

Maj måned blev ”dyr” for aktierne, da handelskonflikten mellem USA og Kina eskalerede med gensidige beskyldninger om løftebrud og nye toldsatser. En langvarig handelskrig mellem USA og Kina kan medføre, at virksomhederne reducerer deres investeringer, hvilket vil ramme væksten i verdensøkonomien og i sidste ende resultere i en recession. Så politik underminerer aktiemarkedet og den seneste retorik tyder på, at det ikke handler om økonomi men også om national sikkerhed. Der foregår dog stadig samtaler mellem de 2 parter, så en løsning på konflikten er stadig mulig. Læs mere​

Udsendt 04.06.19​

Markedskommentar april: Manglende inflationspres giver rolige markeder og centralbanker!​

April blev endnu en stærk aktiemåned som følge af ro omkring rente- og inflationsudviklingen, fornuftige nøgletal og regnskaber, og det faktum, at aktier stadig fremstår billige i forhold til det oplagte alternativ i obligationer. Med den fornuftige vækst i verdensøkonomien og den lave inflation er vi faktisk igen tæt på et ”guldlok” scenarie (høj vækst og lav inflation), der traditionelt har været understøttende for aktiemarkederne. Læs mere

Udsendt 03.05.19​

Markedskommentar marts: Bløde toner fra FED giver aktiefest!​

Første kvartal har været fantastisk for aktierne. Der er primært 3 forhold, der har gjort sig gældende. Den amerikanske centralbanks kovending har været mest afgørende. FED signalerede tilbage i december, at der ville komme to renteforhøjelser i 2019, men det fik aktiemarkedet til at gå i panik, hvorefter banken skiftede kurs. Det har fjernet en kæmpe bekymring fra aktiemarkedet. Læs mere

Udsendt 04.04.19​

Markedskommentar februar: Tæt på en handelsaftale og FED på pause!

De sidste 3 måneders voldsomme udsving i aktiemarkedet har overrasket. Vi må dog endnu engang konstatere, at den amerikanske centralbank FED har en overordnet stor indflydelse på markedsudviklingen, og at deres retorik og handlinger er stærkt markedsunderstøttende, når uroen hersker og aktiekurserne dykker. De er konstant ude i en balanceagt for at holde økonomien på sporet og undgå både en overophedning og en recession. Læs mere

Udsendt 05.03.19​

Markedskommentar januar: Aftagende rentefrygt og potentiel handelsaftale kickstarter 2019!​

Den amerikanske centralbank FEDs nye bløde toner er sød musik i ørerne på aktieinvestorerne, der igen kan konstatere, at de rykker ud som kavaleriet og ser ud til agere redningsplanke, når kurserne falder på det amerikanske aktiemarked. Med de nye tiltag er FED med til at understøtte aktiehumøret fremadrettet. Aktiemarkedet er allergiske over for stram pengepolitik, da den hæmmer væksten, så en mildere FED er som udgangspunkt godt nyt for investorerne. Læs mere

Udsendt 04.02.19​

Markedskommentar december: 2018 blev et tabt aktieår – vi leverer dog stærk relativ performance!

Vi må konstatere, at 2018 blev et år, som på ingen måde levede op til forventningerne. Vi startede året med skyfri himmel og et synkront globalt opsving, men siden har bl.a. vækstbekymringer, faldende tillidsindikatorer, handelskrig og strammere pengepolitik bevirket, at mange ledende aktieindeks er nede med mere end 10 pct. over året selvom virksomhederne leverede stærke indtjeningstal.Læs mere

Udsendt 04.01.19​

Markedskommentar november: Våbenhvile i handelskrigen!​

Tingene har det igen med at udvikle sig hurtigt på de finansielle markeder. Mens jeg er i gang med at skrive dette nyhedsbrev om en afventende november måned med et stærkt comeback til Emerging Markets aktiver, har Trump og Xi netop indgået en våbenhvile på handelskrigen i 90 dage, så straftolden på kinesiske importvarer ikke automatisk bliver hævet til 25 % fra årsskiftet. Læs mere

Udsendt 04.12.18​

Markedskommentar oktober: Røde oktober – udsigt til handelsfred luner!​

Tingene har det med at gå hurtigt på de finansielle markeder. Mens jeg er i gang med at skrive dette nyhedsbrev om en blodig oktober, hvor vi så en aktiekorrektion (fald på over 10 %) udløst af højere lange renter i USA og generel nervøsitet, ja så tweeter Trump om en positiv dialog med Kina om handelsstriden og udsigt til en aftale inden eller i forbindelse med det kommende G20 møde. Læs mere

Udsendt 05.11.18​

Markedskommentar september: Handelskrig – so what !?

Det blev en forholdsvis rolig måned på de finansielle markeder med aftagende udsving mellem de enkelte aktivklasser. Amerikanske aktier fortsatte deres fremmarch som følge af flotte regnskaber og nøgletal, skattelettelser og en stærk IT-sektor. Emerging Market nød godt af en ændret retorik fra FED, der ikke længere anser renten for lempelig i USA, mens danske aktier blev sorteper med store fald ​Læs mere

Udsendt 01.10.18​

Markedskommentar august: Risikospredning på godt og ondt!​

Det blev en forholdsvis urolig måned på de finansielle markeder med store udsving mellem de enkelte aktivklasser. Amerikanske aktier fortsatte deres fremmarch som følge af flotte regnskaber og nøgletal, skattelettelser og en stærk IT-sektor. Emerging Market fik store klø pga. potentielle handelskrige og sanktioner herunder en markant uro i Tyrkiet. Læs mere

Udsendt 03.09.18​

Markedskommentar juli: Fornuftige regnskaber og nøgletal samt tilnærmelser mellem USA og EU på handelsområdet giver aktiestigninger!

Så kom der lidt mere ro på de finansielle markeder i juli, hvor fokus igen i højere grad blev rettet mod fornuftige regnskaber og nøgletal. Væksten i USA er accelereret til over 4 % bl.a. pga. Trumps lempelige skatte- og finanspolitik. Emerging Markets har stabiliseret sig efter et par urolige måneder, og generelt virker udviklingslandene stadig præget af god vækst og stabile balancer.​ Læs mere

Udsendt 02.08.18​

Markedskommentar juni: Verdensøkonomien kæmper, mens Trump styrer markederne fra sin Twitter konto!

Der er stadig mange bolde i luften på de finansielle markeder, hvor verdensøkonomien primært kæmper med Trumps varslede toldsatser og EU's og Kinas potentielle gengældelser. Derudover kæmper med tyske regering med migrationssituationen i EU, og det har givet rystelser i den tyske Merkel regering. Den globale vækst ser stadig stabil ud Læs mere

Udsendt 03.07.18​

Markedskommentar maj: Stærk dollar og meget politisk og geopolitisk støj!​

​Der har været utroligt mange bolde i luften at holde styr på i de finansielle markeder i maj. Efter en flot afslutning på 1. kvartalsregnskabssæson har topmødet med Nordkorea og USA samt den italienske regeringskrise fyldt utroligt meget og givet udsving på de finansielle markeder. Måneden sluttede med vedtagelse af topmødet d. 12/6 og nye regeringer i Italien og Spanien. Den stærke dollar var med til at give afdelingerne medvind, så samlet gav det et afkast på 0,6% - 1,9% i vores afdelinger Læs mere

Udsendt 04.06.18​

Markedskommentar april: Stærke regnskaber giver bedre aktiestemning!

Vi fik skudt regnskabssæsonen i gang. Da 80 % af de amerikanske selskaber indtil videre har slået forventningerne, fik det fjernet den negative fokus fra Trumps toldmure og protektionisme samt stigende lange renter i USA. Økonomien ser stadig stærk og robust ud, og det synkrone globale opsving fortsætter stadig understøttet af tålmodige centralbanker med en lempelig pengepolitik. Læs mere


Udsendt 03.05.18​

Markedskommentar marts: Symbolpolitik, forhandlingsstrategi eller handelskrig samt Facebooks manglende sikkerhed og nedtur!​​

Udsvingene i specielt aktiemarkedet fortsætter efter Trump har indført straftold på stål og aluminium samt varslet importtold på kinesiske varer for 50-60 mia. dollar årligt. Så det synkrone globale opsving, der er aktieunderstøttende, kæmper med udefra kommende faktorer og spørgsmålet er, om det blot er symbolpolitik, forhandlingsstrategi eller vi står over for en decideret handelskrig. Der er ingen, der vinder ved en handelskrig​, Læs mere

Udsendt 04.04.18​

Ny afdeling – Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) børsnoteres 27.marts!​

Så blev det endelig tid til børsnotering af vores nye af Investin Optimal Livscyklus 2040-50. Afdelingen tager udgangspunkt i en aktivfordeling med 75 % aktier og 25 % obligationer, og den henvender sig primært til investorer med lang tidshorisont og/eller høj risiko profil.​ Læs mere

Udsendt 21.03.18​

Markedskommentar februar: Inflationsfrygt udløser aktiekorrektion!

Inflationsfrygt i USA gav højere renter og udløste en aktiekorrektion, hvor aktierne faldt mere end 10 %. De højere renter gør obligationer mere attraktive i forhold til aktier, og inflationsfrygten øger forventningerne til yderligere rentestigninger i USA, som kan have en afdæmpende effekt på væksten i USA og dermed i resten af verden. Mod slutningen af måneden fik aktierne dog et mindre comeback, da mange vurderede, at inflationsfrygten var overvurderet.​ Læs mere

Udsendt 05.03.18​

Markedskommentar januar: Den lempelige pengepolitik lakker mod enden – vækst- og indtjeningsfremgang skal drive aktiestigningerne!

​Knap har ECB reduceret deres månedlige opkøb til det halve, før den 10-årige rente stiger med 0,3 % i Danmark og Tyskland. Således blev 2018 skudt i gang med et rente-brag, som ikke er set længe. Januar blev ellers igen en flot aktiemåned trukket af gode regnskaber og økonomiske nøgletal og tillidsindikatorer. Udsigten til rentestigninger og en mindre lempelig pengepolitik fra ECB og FED skyldes den positive økonomiske udvikling og er et godt og sundt tegn. Læs mere

Udsendt 02.02.18​

Markedskommentar december: Synkront globalt opsving og dollarfald!

December gav en fin afslutning på et godt investeringsår, hvor vi så store aktiestigninger i specielt teknologitunge indeks, men hvor den svagere dollar og den stærkere euro (dollar –12,2%, yen -8,8% og pund -3,9%) gav lidt valutamodvind efter medvind de seneste 3 år. Det synkrone globale opsving lagde grundstenen til den bedste indtjeningsudvikling i virksomhederne i mange år, og aktiemarkedet blev understøttet af fortsat lempelige centralbanker som følge af en meget lav inflation og mindre politisk uro i specielt Europa. Samlet gav det afkast på ml. 5,1% og 7,8% i vores afdelinger i 2017, Læs mere

Udsendt 04.01.18​

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde det svært. En forventning om en godkendelse af Trumps skatteplan i de 2 kamre, var med til at understøtte amerikanske aktier, mens europæiske aktier blev ramt af en stærkere Euro, Brexit-forhandlinger og en manglende afklaring om den kommende tyske regering. Samlet gav det afkast på ml. -0,6% og -0,2% i vores afdelinger i november.​ Læs mere

Udsendt 04.12.17​

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

​Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger, er nogle af årsagerne til, at aktiemarkederne havde den bedste måned siden februar. Den fortsat afdæmpende inflation gør, at centralbankerne fortsætter deres lempelige pengepolitik, hvilket er med til at holde renterne lave og understøtte aktiemarked. Samlet gav det afkast på ml. +1,0% og +2,1% i vores afdelinger i oktober.​ Læs mere

Udsendt 02.11.17​

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

​Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren sluttede i værd fald midlertidig sin nedtur pga. en øget forventning til en rentestigning i USA i december og en mindre svækkelse af Merkels mandat i Tyskland, der kan påvirke det europæiske samarbejde negativt. Samlet gav det afkast på ml. +0,7% og +1,4% i vores afdelinger. Læs mere

Udsendt 03.10.17​

Markedskommentar august: Geopolitisk risiko giver billigere aktier!

​Den anspændte situation omkring Nordkorea har bevirket, at aktierne blev billigere målt på pris i forhold til indtjening. Den geopolitiske risiko får investorerne til at kræve en midlertidig risikopræmie for risikofyldte aktiver som aktier. Da indtjeningen i virksomhederne fortsætter op pga. det synkrone opsving i verdensøkonomien, resulterer det i billigere aktier (også i forhold til obligationer).​ Læs mere

Udsendt 04.09.17​

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

​Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en afventende amerikansk centralbank pga. en behersket inflation, usikkerhed om Trumps politiske gennemslagskraft og et stærkere Europa. Væksten i Europa er for første gang siden Finanskrisens start på niveau med USA. Valutaudviklingen satte en afkastmæssig stopper for en ellers positiv udvikling på aktiemarkederne grundet gode nøgletal og regnskaber. Samlet gav det et afkast på ml. 0,0% og 0,2% i vores afdelinger.​ Læs mere

Udsendt 03.08.17​

Markedskommentar juni: Med Euroland ude af krisen stiger euroen og renterne!

En faldende dollar og vigende europæiske aktier gav den første negative måned i lang tid. Nøgletallene, væksten og arbejdsløsheden i Eurozonen er nu så gode, at Euroland langt om længe er ude af krisen. Det betyder en stigende euro (faldende dollar) og rentestigninger og dermed på sigt en mindre lempelig pengepolitik. Det sker på en positiv baggrund og bør dermed give aktiestigninger på sigt, men på kort sigt skal markedet lige vænne sig til tanken om en aftagende økonomisk støtte fra ECB. Læs mere

Udsendt 03.07.17​

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret af en aftagende politiske risiko i Europa, hvilket igen øger tilliden til fornyet jobskabelse og indtjening i virksomhederne. Et Europa på fremmarch har sendt dollaren i baggear. De økonomiske nøgletal er pt. bedre i Europa end i USA. Derudover understøttes valutaudviklingen af, at Trump igen er kommet i uvejr pga. hans indblanding i FBI sager og en mulig russisk hjælp under hans valgkamp. Sammenholdt med svagt faldende renter pga. faldende inflationsforventninger gav det positive afkast på ml. 0,5% og 0,6% i vores afdelinger.​ Læs mere

Udsendt 06.06.17​

Markedskommentar april: Mere politisk forudsigelighed i Europa!

​Europæiske og danske aktier var i storform i april måned. Det ser endelig ud til, at der kommer lidt mere ro omkring EU- og europrojektet efter 1. runde i det franske præsidentvalg, hvor Macron nu ser ud til at blive en sikker vinder af præsidentposten i 2. valgrunde, mens yderfløjene med Le Pen i spidsen ikke kommer til magten. Det fik de europæiske og danske aktier til at performe stærkt, da det øger forventningerne til vækst, jobskabelse og indtjening i virksomhederne. Sammenholdt med svagt faldende renter gav det positive afkast på ml. 0,5% og 0,6% i vores afdelinger. Læs mere

Udsendt 02.05.17​

Markedskommentar marts: Endelig momentum for Europa!

​Marts blev måneden, hvor Europa endelig begyndte at indhente bare lidt af det store efterslæb de europæiske aktier har i forhold til f.eks. amerikanske og danske set over de seneste 5 år. Den vedvarende lave rente og ekspansive pengepolitik fra ECB sammenholdt med lave oliepriser og mindre politisk uro ser ud til at have bidt sig fast. Nøgletal og tillidsindikatorer ser fortsat gode og robuste ud, også selvom Trump ser ud til at få vanskeligt ved at få gennemført alle hans ekspansive økonomiske tiltag.​ Læs mere

Udsendt 04.04.17​

Markedskommentar februar: Meget mere end Trump effekten!

Februar blev en rigtig god måned for både aktier og obligationer med positive afkast i alle aktivklasser. Aktier blev trukket op af et hav af gode nøgletal fra alle regioner USA, Europa, Kina og Japan samtidig med, at regnskabssæson ser god og lovende ud.​ Læs mere

Udsendt 03.03.17​

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

​Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber og en vis januar effekt var med til at understøtte aktierne, mens renter og dollarkurs var påvirket af, at eurozonen oplevede den højeste inflation i 4 år samtidig med, at eurozonen for første gang siden finanskrisen kunne notere en højere vækst end i USA. Samlet gav det en stille start på året, da vores afdelinger gav et afkast på ml. -0,1 % til 0,2 % i måneden. Afdelingerne nød godt af, at rentefølsomheden og dollarandelen er lavere end benchmark. Læs mere

Udsendt 03.02.17​

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne. Pga. primært aktiestigninger gav vores afdelinger et afkast ml. 1,8 % til 2,3 % i måneden, og sluttede derfor året af med et afkast på ml. 5,1 % og 6,6 %. Det er ganske flot i et lavrentemiljø med lav inflation, hvorved der igen i 2016 var masser af købekraft i afkastene. En af hovedkonklusioner for 2016 var, at man skal tillægge den økonomiske udvikling og nøgletal større vægt end politiske begivenheder.​ Læs mere

Udsendt 04.01.17​

Markedskommentar november: Hysteriske kællinger, Trumponomics og Trumpflation!

November blev måneden, hvor vi fik sat navn på den næste amerikanske præsident. Som ved Brexit afstemningen var meningsmålingerne ikke til at stole på, og bølgerne nåede hysteriske højder på markederne i timerne efter valget. Men i politik siger man som regel noget under valgkampen, som så ikke viser sig at holde stik, når man har fået magten.​ Læs mere

Udsendt 02.12.16​

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

​Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning i USA og fornuftige nøgletal og tillidsindikatorer. Vores afdelinger gav et afkast ml. -0,4 % til -0,3 % i måneden.​ Læs mere

Udsendt 03.11.16​

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank !

​September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche Bank og afventende centralbanker i USA og Eurozonen. Nøgletallene ser stadig fornuftige ud, og der kæmpes med at få gang i den lave global vækst og inflation. Vores afdelinger gav et afkast ml. -0,4 % til -0,2 % i måneden. Læs mere

Udsendt 05.10.16​

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger pga. gode regnskaber, en tålmodig amerikansk centralbank og flotte arbejdsmarkedsrapporter fra USA. Efter Brexit er selv britiske nøgletal begyndt at vise positive tegn. Vores afdelinger gav et afkast ml. +0,5 % til +0,7 % i måneden.​ Læs mere

Udsendt 06.09.16​

​Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten til yderligere stimuli fra ECB, UK og Japan samt gode nøgletal for forventningsindikatorer. Brexit afspejler sig ikke afgørende i nøgletal udenfor UK. Samlet klarede vores afdelinger sig ml. +1,4 % til +2,8 % i måneden. Læs mere

Udsendt 04.08.16​

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores ”All Weather” porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende markedsuro. Brexit medførte faldende aktiemarkeder specielt i Europa, stærkt faldende renter og et historisk svækket Pund. Samlet klarede vores afdelinger sig ml. -0,5 % – +0,1 % i måneden, og de har alle givet et positivt afkast i et meget vanskeligt første halvår. Afdelingerne har relativ klaret sig forrygende i det første halvår af 2016 med et merafkast på ml. 3,0-3,5 % i forhold til afdelingers respektive Morningstar kategorier.​ Læs mere

Udsendt 05.07.16​

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid blandt investorerne bl.a. som følge af stigende råvarepriser og FEDs positive syn på udviklingen i USA. Vores afdelinger steg ml. 1,1 % – 2,0 %, og de har nu alle givet et positivt afkast i år.​ Læs mere

Udsendt 03.06.16​

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende olie- og råvarepriser. Vores 3 afdelinger sluttede måneden med afkast på mellem 0,5% og 0,6%. Centralbankerne var igen i fokus. Læs mere


Udsendt 04.05.16​

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende renter og positive aktie- og ejendomsmarkeder gjorde, at vores 3 afdelinger sluttede måneden med afkast på mellem +1,2% - +1,8%. Centralbankerne overtog fokus fra olieprisen og Kina i en lettere nyhedsfattig måned. Læs mere

Udsendt 06.04.16​

Markedskommentar februar: Blød landing efter hård medfart!​

Februar blev en urolig måned på aktiemarkederne. En vending i slutningen af måneden gjorde dog, at vores 3 afdelinger sluttede måneden uforandret. Frem til medio februar så vi en voldsomt nedtur på aktiemarkedet, der hang sammen med en stigende frygt for global afmatning og faldende oliepriser. Udviklingen virker umiddelbart overdrevet, når vi ser på de økonomiske nøgletal og virksomhedernes indtjening.​ Læs mere

Udsendt 02.03.16​

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet har nærmest slavisk fulgt olieprisens bevægelser mod nye rekordlave niveauer. Læs mere

Udsendt 02.02.16​

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB ikke forhøjede sin pengepolitiske lempelser men kun forlængede den, og OPEC valgte ikke at indføre produktionsrestriktioner, hvorved olieprisen fortsatte med at falde. (48 % i 2014 og 36 % i 2015). Samlet var 1. og 4. kvartal forrygende, mens 2. og 3. kvartal var meget anstrengte.​ ​Læs mere

Udsendt 06.01.16​

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

​November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede i positive afkast i vores 3 afdelinger på mellem 1,4 % og 2,5 %. Udviklingen var primært drevet af forventningen om yderligere stimuli fra specielt ECB, men ligeledes fra Kina og Japan, samt udsigten til den første rentestigning i USA i 10 år. Læs mere

Udsendt 03.12.15​

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

​Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af udsigten til yderligere stimuli fra ECB, hvis det er nødvendigt, robuste nøgletal fra USA, Europa og Kina, overvejende flotte regnskaber og stabile råvarepriser, gav aktierne et tiltrængt løft. Vores afdelinger har givet mellem 3,3 % og 6,5 % i afkast i oktober. Læs mere

Udsendt 04.11.15​

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback ?

De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene fortsat er gode i både USA og Europa. Aktiefaldene var drevet af Folkevogns-skandalen, kommentarer fra Hillary Clinton om for høje medicinpriser og rygter om problemer i den schweiziske minegigant Glencore. Læs mere​

Udsendt 02.10.15​

Markedskommentar august: Black August – vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald siden 2011. Den normale hjælp fra obligationsmarkedet, i usikre tider, udeblev, da en forestående amerikansk rentestigning rykkede nærmere. Udviklingen blev ekstra voldsom af den tiltagende risiko i markedet (større udsving), hvorved mange kapitalforvaltere og hedge fonde måtte tvangssælge både aktier og obligationer. Læs mere

Udsendt 03.09.15​

Markedsupdate: Uro om Kina giver store aktiefald

Som det fremgår af medierne har ugen budt på store aktiekursfald rundt om i verden. Det er i høj grad bekymringen for, at vækstnedgangen i Kina og devalueringen af den kinesiske valuta kan få afsmittende negative konsekvenser for specielt udviklingslandene (Emerging Markets) via faldende olie- og råvarepriser og aftagende konkurrenceevne, der præger udviklingen. Den kan i sidste ende gå ud over væksten i verdensøkonomien. Aktieuroen har ligeledes svækket den amerikanske dollar i forhold til euroen, da den udskyder investorernes forventninger til den første rentestigning i USA.

Samlet er aktiemarkederne i USA, Europa, Pacific og Emerging Markets faldet med hhv. 5 %, 5 %, 8 % og 8 % målt i danske kroner, og det amerikanske aktiemarked faldt med yderligere 2,5 % - 3% målt i danske kroner efter dansk lukketid fredag.

Vi oplever lige nu et sommermarked, der er meget stemningspræget, så der skal ikke meget til for at udløse kursfald. Mange aktører mener, at den massive nedtur på aktiemarkederne er drevet af kortsigtede spekulanter, der tjener på faldende markeder, og ikke af større langsigtede investorer som eksempelvis pensionskasser, hvorved udviklingen hurtigt kan vende.

Vi ser fra tid til anden disse markedskorrektioner bl.a. i efteråret 2011, foråret 2013 og efteråret 2014. Tidligere har det taget fra 1 til 6 mdr. at indhente det tabte.

En vending kan tage udgangspunkt i, at nøgletallene fra Europa og USA ser gode ud, virksomhederne er solide og leverer flotte regnskaber, bankerne er velpolstrede og væksten bliver understøttet af lave renter, lave olie- og råvarepriser og meget lempelige centralbanker samt aktiekøb af store institutionelle investorer. Derudover forventes det, at Kina vil understøtte økonomien yderligere, så væksten igen kan komme op på 7 %.

Som ved tidligere korrektioner bør man som opsparer slå koldt vand i blodet. Det afgørende er, at ens investeringer er afstemt med ens tidshorisont og risikoprofil (se vores anbefalinger HER), så man kan tåle markedsudsvingene.

De faldende kurser giver omvendt gode købsmuligheder for dem, der har stået helt eller delvist kontant.

Vi tænker langsigtet, så investeringsstrategi, risiko og aktivfordeling i vores 3 afdelinger er faste og ikke påvirket af den nærværende markedsuro.

Udsendt 23.08.15​

Markedskommentar Juli: Græsk aftale og råvarer fald

​I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i Kina og de faldende råvarepriser tog dog toppen af markedernes glæde herover. Alle aktivklasser på nær Emerging Markets aktier og obligationer gav positive afkast og afdelingernes afkast landede på mellem 1,1 % og 1,3 %. Læs mere

Udsendt 04.08.15​

Markedskommentar Juni: Græsk krise tager fokus!

​Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der var ikke den sædvanlige beskyttelse at hente i obligationerne, da renterne fortsatte op på en tiltagende inflationsforventning og optimisme pga. ECBs opkøbsprogram, lav oliepris og den svage eurokurs ift. dollar. Læs mere

Udsendt 03.07.15​

Markedskommentar Maj: Rentechok og græske forhandlinger

​Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus har været på de stigende renter i Europa, de langstrakte græske gældsforhandlinger og den negative vækst i USA. Læs mere

Udsendt 03.06.15​

Markedskommentar April: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme i Europa resulterede i en stærkere euro og stigende renter. Regnskabssæsonen i USA er startet med overvejende positive overraskelser. Læs mere

Udsendt 05.05.15​

Markedskommentar Marts: Den perfekte storm!

Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og en svækket Euro. 1. kvartal i år har være præget af en positiv udvikling, hvor en række forskellige begivenheder har udløst en aktiefest. Læs mere​

​Udsendt 08.04.15

Markedskommentar Februar: Hjælpepakke, nøgletal og billig energi øger optimismen!

​Julen varer lige til … påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er fortsat ind i februar med afkast på 1,6 % - 3,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af tiltagende optimisme baseret på hjælpepakken fra ECB, gode nøgletal og regnskaber og billige energipriser. Læs mere

Udsendt 03.03.15​

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Året er startet med store kursstigninger på 2,1 - 4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter. Det har været en meget begivenhedsrig måned, hvor ECBs nye hjælpeprogram på 8.500 mia. kr. frem til september 2016 og en historisk beslutning om at købe statsobligationer, fremstår som det mest afgørende. Læs mere​

Udsendt: 04.02.15​

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft 11 måneder i træk med positive afkast, og 2014 sluttede med flotte afkast på mellem 9,2 % - 11,2 % i vores 3 afdelinger. Med en inflation på kun ca. 0,3 %, har der igen i år været masser af købekraft i afkastene. Forbedret købekraft er i sidste ende vigtigere end selve afkastet! Læs mere

Udsendt 05.01.15​

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

​November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem 0,8 – 1,4 %. Det er mere centralbankernes ageren end de globale nøgletal, der er afgørende for markedsudviklingen. Udviklingen i USA er meget robust og positiv, mens Europas nøgletal ser ud til at nærmer sig en bund med enkelte positive overraskelser specielt fra Tyskland. Læs mere

Udsendt 02.12.14​

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked

Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen sendte aktierne markant sydover. Måneden blev dog reddet af gode nøgletal og stærke regnskaber fra USA og yderligere stimuli fra Japan. Læs mere

Udsendt 03.11.14​

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende likviditetstiltag med opkøb af lån og realkreditobligationer var med til at få euroen til at falde yderligere, hvorved afkastet i vores 3 afdelinger blev positive på mellem 0,3 % - 0,4 %. Læs mere

Udsendt 06.10.14​

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimulig overvinder geopolitisk risiko​

August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast på 1,3 % - 1,9 % i vores 3 afdelinger godt hjulpet på vej af en faldende euro. Læs mere

Udsendt 03.09.14​

Markedskommentar juli: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

​Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores 3 afdelinger. Efter et sløjt 1. kvartal i USA, pga. en meget hård vinter, er der igen kommet gang i vækst og beskæftigelsen. Kina, Japan og specielt Storbritannien viser også lovende takter, mens Europa er en smule ramt af uroen i Ukraine. Læs mere

Udsendt 04.07.14​

Markedskommentar juni: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser​

Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast på 1,9 % - 3,0 % i vores 3 afdelinger. Fokus har været på den lave inflation i Eurozonen og de mulige tiltag fra ECBs side, der kan sætte gang i økonomien, hvorved vi undgår et ødelæggende deflationsscenarie.​ Læs mere

​Udsendt 03.06.14

Markedskommentar april: Gode regnskaber og købsinteresse understøtter aktierne

​April blev en fornuftig måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,5 % i alle tre afdelinger. Fokus på krisen i Ukraine fortonede sig stille og roligt, hvorved nøgletal, regnskaber, vækst og inflation igen atter satte dagsordenen. Læs mere. Læs mere

Udsendt ​02.05.2014

Markedskommentar marts: Markedet overvinder Krim-krise og lavere vækst i Kina

​Marts blev en omskiftelig måned med en god udgang. Krisen i Ukraine gik hårdt ud over specielt europæiske aktier, da samhandlen mellem Europa og Rusland er stor. Læs mere

Udsendt 02.04.2014​

Markedskommentar februar: Gode regnskaber og virksomhedshandler hæver aktierne

​I februar nød aktierne godt af gode regnskaber og virksomhedshandler. Over 75 % af destore amerikanske virksomheder har indtil videre overgået analytikernes indtjeningsforventninger. Læs mere

Udsendt 04.03.2014​

Markedskommentar januar: Udviklingsøkonomier giver urolig start på 2014

​Uro i flere af udviklingsøkonomierne, herunder Argentina, Tyrkiet og Sydafrika, har givet nervøsitet og resulteret i aktie- og rentefald i januar, hvorved Stabil afdelingen har klaret sig bedst. Læs mere

Udsendt 03.02.2014​

Markedskommentar december: Normaliseringen skudt i gang i USA

​December lignede resten af 2013 med stigende aktier og renter og en styrket Euro. Federal reserve starter nu sin nedtrapning af det 85 mia. dollar (460 mia. kr. ) store oblikationsopkøb. 10 mia. dollar bliver fra januar barberet af det månedlige støtte opkøb. Læs mere

Udsendt 03.01.2014​

Markedskommentar november: Sammenhæng mellem afkast og risiko​

​November blev en forholdsvis stille måned med et mindre positivt afkast. Den europæiske centralbank valgte at sænke renten pga. af den meget lave rente i Eurozonen og afviste ikke yderligere tiltag for at sætte gang i økonomien og hæve inflationen. Læs mere

Udsendt 03.12.2013​

Markedskommentar oktober: 5 stjerner fra Morningstar

​Oktober blev en rigtig god måned med positive afkast i alle aktivklasser som følge af stigende aktiekurser og faldende renter. De amerikanske politikere fik lavet en midlertidig løsning på gældsloftet og budgetstriden samtidig med, at den lempelige pengepolitik med støtteopkøb af obligationer i USA ser ud til at fortsætte frem til marts 2014. Læs mere

Udsendt 02.11.2013​

Markedskommentar september: USA udsætter nedtrapning af støtteprogram

​Verdens største centralbank, Federal Reserve i USA, vil vente med at sænke sine løbende opkøb af obligationer. De fleste havde ellers ventet en annoncering af en mindre neddrosling af den yderst lempelige pengepolitik. Læs mere

Udsendt 01.10.2013​

Markedskommentar august: Stigende renter og Syrien skygger for markedsoptimismen!

​I august måned kom eurozonen endelig ud af sin længste periode med recession, og gældskrisen kan være bag os. Gode regnskaber og nøgletal giver grobund for optimisme, men de stigende renter og udviklingen i Syrien stod i vejen for en positiv markedsudvikling. Læs mere

Udsendt 03.09.2013​

Markedskommentar juli: Tilbage på rette spor!

​I juli måned kom markedet tilbage på rette spor med pæne aktiestigninger. Afkastet blev 1,24 %. Centralbankerne sætter stadig dagsordenen og den amerikanske centalbank fik beroliget markedet. Læs mere

Udsendt 01.08.2013​

Markedskommentar juni: Centralbank-udtalelser gav spektakulær måned med større udsving!

​Juni måned blev en meget urolig måned. Udtalelser fra den amerikanske centralbankschef Ben Bernanke den 22. maj om en mulig nedtrapning af den amerikanske centralbanks stimuli i form af obligationsopkøb allerede i år, blev fulgt op af en lignede udtalelse ved det månedlige rentemøde d. 19. juni. Læs mere

Udsendt 01.07.2013​

Markedskommentar maj: Gode nøgletal skaber usikkerhed om centralbanks fortsatte stimuli!

​Maj blev en urolig måned, hvor aktiemarkederne satte nye rekorder og hvor obligationsmar-kederne havde sin dårligste måned i 9 år. Optimal VerdensIndex Moderat gav et afkast på 0,10 %. Stigende boligpriser og forbrugertillid indikerer, at USA for alvor er ved at ligge krisen bag sig. Læs mere

Udsendt 03.06.2013​

Markedskommentar april: Rentenedsættelse og fornuftige regnskaber

​April blev endnu en god måned for Optimal VerdensIndex Moderat med et afkast på 0,54 %, hvor højere aktie- og obligationskurser bidrog positivt, mens en stærkere euro trak i den anden retning. Læs mere

Udsendt 02.05.2013​

Markedskommentar marts: Vi buldrer videre!

​Marts blev endnu en god måned for Optimal VerdensIndex Moderat med et afkast på 2,29 %, hvor både aktie- obligations- og valutakurserne igen bidrog positivt. Samtlige 12 aktivklasser gav et positivt afkast i en måned, hvor specielt krisen på Cypern satte dagsordenen. Læs mere

Udsendt 04.04.2013​

​Markedskommentar februar: Festen fortsætter!

​Februar blev en fantastisk måned med et afkast på 2,67%, hvor både aktie- obligations- og valutakurserne bidrog positivt. Samtlige 12 aktivklasser gave et positivt afkast i en måned, hvor en god regnskabssæson og valget i Italien var med til at sætte dagsordenen. Læs mere

Udsendt 04.03.2013​

Markedskommentar januar: Aktier og euro på himmelflugt!

​Januar blev en turbulent måned med store aktie- og rentestigninger og en euro som endnu engang blev styrket. Kursen på Investin Optimal VerdensIndex Moderat bliver påvirket af udsving i aktie-, obligations- og valutakurser samt udbytte fra aktier og renter fra obligationer. Læs mere

Udsendt 02.02.2013​

Det bliver ”dyrere” at gå i banken!

​Forbrugerrådet, Dansk Aktionærforening og Finansrådet indgik i foråret 2012 en aftale om større åbenhed om investeringsbeviser. Når kunder får rådgivning i en bank, medfører aftalen, at kunderne bliver præsenteret for de samlede omkostninger (ÅOP) for alle de danske investeringsbeviser, der indgår i bankens anbefaling Læs mere

Udsendt 02.01.2013​

Markedskommentar december: ”Afgrunden” afværget – optimisme for 2013

​En urolig måned sluttede uden de store afkastmæssige ændringer, efter en måned der var præget af aktiestigninger og fald i dollar og specielt japanske Yen. På årets sidste dag lykkedes det politikerne at afværge den finanspolitiske afgrund, som kunne sende USA i recession Læs mere

Udsendt 04.12.2012​

Markedskommentar november: Forår på vej!

​Optimal VerdensIndex Moderat har givet et afkast på 0,63 % i november. Markedet har været præget en positiv stemning i både aktie- og kreditmarkedet understøttet af udsigten til en løsning på ”Fiscal Cliff” i USA, nyt lån til Grækenland og gode nøgletal fra USA og Kina. Læs mere

Udsendt 05.11.2012​

​Kvartalsoversigt pensionsselskaber: Optimal pension giver betydeligt merafkast!

​Målsætningen med Optimal Pension er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed til meget lave omkostninger. Den målsætning lever vi til fulde op til, hvis vi sammenligner Optimal Pension med de kommercielle pensionsselskaber. Læs mere

Udsendt 05.11.2012​

Markedskommentar oktober: USA foran økonomisk optur!

​Optimal VerdensIndex Moderat har givet et afkast på -0,77 % i oktober. Markedet har været præget mindre fald i både aktie- og obligationskurserne og i dollarkursen. Meget tyder dog på, at USA står foran en fornyet økonomisk fremgang. Læs mere

Udsendt 17.10.2012​

Kvartalsoversigt investeringsforeniger: Vi er stadig nr. 1!

​Optima Pensions velvalgte investeringsstrategi med løbende rebalancering, meget lave omkostninger og stor risikospredning giver de resultater , som vi håbede på før lanceringen for to år siden. Læs mere

Udsendt 04.102012​

Markedskommentar september: Centralbankerne giver håb

​Optimal VerdensIndex Moderat har givet et afkast på 0,03 %, hvorved september afkastmæssigt har været en stille måned. Markedet har været præget af stigende aktier og en styrket euro, da centralbankerne i både USA, Europa, Japan og Kina gør meget for at stimulere økonomien for herigennem at genskabe forbrugertilliden, reducere arbejdsløsheden og skabe vækst. Læs mere

Udsendt 05.09.2012​

Navneændring: Optimal Pension skifter navn til Optimal VerdensIndex Moderat

​Det er på generalforsamlinger i investeringsforeningen Investin besluttet at ændre navnet på vores afdeling fra Investin Optimal Pension til Investin Optimal VerdensIndex Moderat. Derudover ændres short name fra INIOP til INIOVM. Ændringerne gennemføres på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med virkning fra den 31. august 2012. Læs mere

Udsendt ​28.08.2012

Markedskommentar august: Fokus på centralbanker

​Optimal VerdensIndex Moderat har givet et afkast på -0,62 % , hvorved 11 måneder med positive afkast blev brudt i august. Markedet har været præget af en styrket Euro, da der er tiltro til en forbedring af den europæiske gældskrise som følge af obligationskøb fra den europæiske centralbank. Læs mere

Udsendt 06.08.2012​

Pensionsanalyse: Optimal Pension giver pensionsselskaberne baghjul IGEN!

​Målsætningen med Optimal Pension er at skabe den bedste balance mellem afkast, risiko og sikkerhed til meget lave omkostninger. Pensionsselskaber og investeringsforeninger hævder, at de kan slå markedsafkastet, selvom Nationalbanken i en stor analyse fra 2008 dokumenterer, at det kun er 20 %, der kan det. Læs mere

Udsendt 04.07​.2012

Status: Danmarks bedste investering

​Optimal Pension har klaret sig fantastisk igennem en turbulent og risikofyldt periode siden vi startede. En analyse viser, at Optimal Pension har givet det bedste afkast af alle 37 blandede investeringsforeningsafdelinger i Danmark siden 30/9-2010. Vi har derudover givet et merafkast på ca. 7,1 % i forhold gennemsnittet.. Læs mere

Udsendt 04.06.2012​

Markedskommentar juli: Fantastisk afkast på 4,41%

​Optimal Pension har givet et afkast på 4,41 %, og afdelingen har givet et positivt afkast 11 måneder i træk. Gode regnskaber og øget optimisme omkring en løsning af den europæiske gældskrise kombineret med udtalelser fra centralbankchef Draghi, overskyggede den 4. negative arbejdsmarkedsrapport i træk fra USA. Læs mere

Udsendt 14.05.2012​

​Markedskommentar juni: Vækstpagt giver optimisme

​Optimal Pension har givet et afkast på 0,35 %, hvorved afdelingen har givet et positivt afkast 10 måneder i træk. De finansielle markeder tog positivt imod den nye vækstpagt fra EU og overskyggede den 3. negative arbejdsmarkedsrapport i træk fra USA. Læs mere

Udsendt 07.05.2012​

​Markedskommentar maj: Risikospredning giver positivt afkast

​Optimal Pension har givet et afkast på 1.02 % i maj måned drevet af store rentefald og dollarstigning. Endmu en skuffende arbejdsmarkedsrapport fra USA, stor usikkerhed om Grækenlands fremtid og en bankkrise i spanien gav aktiefald... Læs mere

Udsendt 07.05.2012​

Status: Vores afkast er helt i top

​Optimal Pension har klaret sig fantastisk igennem en turbulent og riskofyldt periode siden vi startede den 27/9-2010 Læs mere

Udsendt 07.05.2012​

Forbrugerrådet: Skarp kritik af pensionsselskaberne

​Pensionsselskabernes offentliggørelse af omkostninger til sin pension er misvisende og ubrugelige, lyder kritikken fra Forbrugerrådet. Læs mere

Udsendt 07.05.2012​

​Markedskommentar april: Rentefald og dollarstigning gav positivt afkast!

​Optimal Pension har givet et afkast på 0,30 % i april måned drevet af et rentefald og en dollarstigning. Regnskabstallene er generelt over analytikernes forventninger, hvilket understøtter aktie- og kreditmarkederne... Læs mere

Udsendt 04.04.2012​

Finanstilsynet: Skarp kritik af omkostningerne i danske investeringsforeninger

​Hovedparten af de danske investeringsforeninger holder fast i aktivt forvaltede afdelinger med høje omkostninger ud fra en forventning om højere afkast end i passive afdelinger med lave omkostninger. Læs mere

Udsendt 04.04.2012​

Forbrugerrådet: "Bankopsparing æder din pension"

​Forbrugerrådets magasin "Tænk" har netop offentliggjort en artikel med overskriften "Bankopsparing æder din pension". En ny rapport viser, at banker svigter kundernes tillid ved at anbefale opsparingsprodukter med al for høje omkostninger. Læs mere

Udsendt 06.03.2012​

Markedskommentar marts: Bedste aktiestart i 14 år

​Optimal Pension har givet et afkast på 0,40 % i marts måned drevet af et fortsat positivt aktiemarked. Der er for alvor kommet mere ro i markedet, og ”frygtens indeks”, Volatilitetsindekset VIX, der afspejler investorernes nervøsitet, nåede det laveste niveau i 5 år. Læs mere

Udsendt 07.02.2012​

Markedskommentar februar: Akteopturen fortsætter!

​Optimal Pension har givet et afkast på 0,82 % i februar måned drevet af vedvarende gode aktiestigninger, mens et fald i dollar og yen har haft en dæmpende effekt. Læs mere

Udsendt 02.02.2012​

Pensionsanalyse: Optimal Pension var bedst i 2011!

​Morningstar har netop offentliggjort deres store kvartalsanalyse af afkastet for markedsrenteprodukter hos de største kommercielle pensionsselskaber. Afkast-tallene er fra 2011, samt en 3 og 5 årig periode. Læs mere

Udsendt 12.01.2012​

Markedskommentar januar: Forrygende start på det nye år!

​Optimal Pension har givet et afkast på 2,81 % i januar måned drevet af store aktiestigninger, hvorved de positive takter fra december fortsætter ind i det nye år, hvilket har resulteret i en lavere risikopræmie på aktiemarkedet. Læs mere

Udsendt 06.01.2012​

Analyse: Markedet slår porteføljeforvalterne, stort!

​Der bliver debatteret livligt for og imod indeksforeninger som alternativ til de aktivt forvaltede investeringsforeninger. Vi vil i nærværende analyse prøve at kaste mere lys over performance i aktive investeringsforeninger, både i et nationalt og internationalt perspektiv, baseret på data fra Morningstar gennem de seneste 7 år. Læs mere

Udsendt 06.01.2012​

Markedskommentar december: Stærk slutspurt sender afkast i +2,2 % for 2011!

​Optimal Pension har klaret sig fantastisk igennem et turbulent og risikofyldt 2011. En Morningstar analyse viser, at Optimal Pension har givet et merafkast på 8,2 % i forhold til sammenlignelige investeringsalternativer. Læs mere

Udsendt 03.01.2012​

Årsrapport 2011: Positivt afkast på 2,2 % - merafkast på 8,2 %

​Optimal Pension har klaret sig fantastisk igennem et turbulent og risikofyldt 2011. En Morningstar analyse viser, at Optimal Pension har givet et merafkast på 8,2 % i forhold til sammenlignelige investeringsalternativer. Læs mere

Kurser 14.04.21 

Kl. 14:45

​Stabil

​134,25-134,95

Verdensindex Moderat​

192,55-193,55

​Livscyklus 2030-2040

​165,10-165,95

​Livscyklus 2040-2050

134,95-135,65

​Hjælp til investering?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing,

alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.​​

Følg os på​

49 47 48

Kontaktoplysninger

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S

RådgivningsHuset - Rustenborgvej 7A, 2. sal
​DK - 2800 Kgs. Lyngby

CVR: 33069685

​Telefon: 44 41 11 17

E-mail: info@optimalpension.dk

Databeskyttelsespolitik

Cookie-politik

Interessepolitik

​Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!