Blandt de Absolut Bedste og Billigste Investeringsforeninger i Danmark!
​Vi giver mere afkast til dig! ​

Note: Afkast efter omkostninger i perioden 30/9-2010 til 31/3-2021 sammenholdt med 4 af de største danske bankers investeringsprodukter med samme aktivfordeling. Aktuelt er merafkastet 20 % (200.000 kr. pr. million) ift. gennemsnittet. Kilde: Morningstar og bankernes hjemmesider.​

​Vi gør op med branchens høje og skjulte omkostninger, formidlingsprovisioner og uigennemskuelige investeringsprodukter. Ca. 10.000 kunder har allerede valgt Optimal Invests investeringsforeninger, og vi har en stærk kundetilgang.

Lave omkostninger er den sikreste vej til bedre afkast!

Vi investerer i globale porteføljer bestående af 4.000 - 5.000 af verdens største aktier og obligationer kombineret med danske aktier og realkreditobligationer. Den globale risikospredning giver dig en meget stor sikkerhed. Vi har stor fokus på bæredygtighed i vores investeringspolitik, og har en CO2 reduktion i vores investeringer på 40 % indtil videre. Vi klarer os bedst på både afkast og bæredygtighed blandt danske investeringsforeninger (flest stjerner og globusser hos Morningstar).

Vi tilbyder:

  • Højere afkast via meget lavere omkostninger
  • Merafkast over tid via løbende porteføljepleje og rebalancering
  • Bæredygtige investeringer
  • Høj fleksibilitet og sikkerhed
  • Ingen formidlingsprovisioner, skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast

Vi har 5 forskellige investeringsforeninger

  • Investin Optimal Stabil (DK0060518710) - 25 % aktier, 70 % obligationer og 5% ejendomme, lav risiko
  • ​​Investin Optimal VerdensIndex Moderat (DK0060254712) - 45 % aktier, 50 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko
  • ​​Investin Optimal Livscyklus 2030-40 (DK0060518983) - pt. 55 % aktier, 40 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko - hvor aktieandelen og dermed risikoen automatisk reduceres over tid.
  • ​​Investin Optimal Livscyklus 2040-50 (DK0060946192) - pt. 75 % aktier, 20 % obligationer og 5 % ejendomme, høj risiko - hvor aktieandelen og dermed risikoen automatisk reduceres over tid. Aktieindkomst for frie midler og den kan bruges til aktiesparekontoen.
  • ​​Investin Optimal Balance Wealth (DK0061150125) - 50 % aktier, 45 % obligationer og 5 % ejendomme, mellem risiko - storkundeafdeling med en minimumsinvestering på 3 mio. kr. Omkostningspct. på kun 0,25 % p.a. Åbnede først i december 2019.

De kan bruges til pensionsopsparing, alm. opsparing, virksomhedsskatteordninger, holdingselskaber, fonde og virksomheder.​ Alle afdelinger er akkumulerende.

​​​

Vi skaber resultater!

På 10 år og 7 måneder har vores første investeringsforeningsafdeling Investin Optimal VerdensIndex Moderat givet et afkast på 94,6 %, hvilket er et merafkast på ca. 48 % i forhold til sammenlignlige investeringer hos analysehuset Morningstar, hvorved den er blandt de absolut bedste i Danmark og Europa.

​Investin Optimal Stabil og Investin Optimal Livscyklus 2030-40 har givet hhv. 34,7% og 66,0% i afkast efter 7 år og 5 måneder, mens Optimal Livscyklus 2040-50 har givet 35,9% i afkast de første 3 år og 2 måneder. Endelig har Investin Optimal Balance Wealth har givet et afkast på 11,1% det først 1 år og 5 måneder.

Vores investeringsforeningsafdelinger har den højeste rating i Danmark hos analysehuset Morningstar på både afkast og bæredygtighed.

Lavere omkostninger giver højere afkast!

Vi mindsker dine omkostninger med 60 % -75 %. Vores investeringsforeningsafdelinger er i følge data fra InvesteringsFondsBranchen og Morningstar blandt Danmarks absolut bedste og billigste. Med en samlet årlig omkostning på kun 0,5 % alt inkl., sparer du ca. 1,5 % eller 15.000 kr. pr. million hvert år i forhold til sammenlignelige investeringsforeninger, bankpuljer, Private Banking aftaler eller pensionsselskaber.

Et årligt merafkast på 1,5 % giver følgende meropsparing efter PAL-skat på en pensionsopsparing på hhv. 1.000.000 (for 5 og 10 års løbetid) og 500.000 kr. (for 20 og 30 års løbetid) med en løbende årlig indbetaling på 50.000 kr.:

Ingen formidlingsprovisioner eller depotplejegebyrer!

​​Finanstilsynet kritiserer bankernes investeringsforeninger for formidlingsprovisioner, og analysehuset Morningstar langer ud efter bankernes dobbeltgebyrer i form af depotplejegebyrer. Vi betaler ikke formidlingsprovisioner til bankerne. Derudover har vi ingen skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast.

Sådan investerer du!

​​Vores investeringsforeningsafdelinger købes via et pensionsdepot i en bank. Så kontakt din bank og få oprettet et pensionsdepot, hvis du ikke har et i banken i forvejen. Din bank kan overføre din pensionsopsparing eller fripolice, hvis du har den i et pensionsselskab (det kaldes en §41 overførsel). Hvis du har en firmapension gennem dit arbejde, kan du højest sandsynligt overføre din andel af indbetalingen til et pensionsdepot i din bank (spørg din arbejdsgiver om dine muligheder!).

Du kan i 2021 indbetale 5.400 kr. eller 52.400 kr. (fra 5 år før folkepensionsalderen) efter skat til en aldersopsparing og 58.500 kr. før skat til en ratepension.​

Investeringsforeninger er ikke underlagt 20 % reglen.

Vores afdelinger kan også bruges til alm. opsparing, virksomhedsskatteordninger, holdingselskaber, fonde og virksomheder via en depot i en bank.

​​

​Afdelingerne er akkumulerende, dvs. renter og udbytter bliver automatisk geninvesteret.

​Afdelingerne handles direkte på Københavns Fondsbørs enten via netbank eller din bankrådgiver. Investeringsbeviserne opbevares på dit depot i banken.

​​

Her er en guide til hvordan du finder Optimal Invests investeringsforeninger i din netbank: HER!

Vores investeringsforeningsafdelinger og selskab er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Portefølje Administration er administrator for vores investeringsforeningsafdelinger.

​Investeringshorisont og risiko skal passe sammen. Se vores investeringsanbefalinger HER!

​​

HUSK AT TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV HER!

​​

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på 444 111 17 eller info@optimalpension.dk

Kurser 07.05.21 

Kl. 16:05

​Stabil

​134,50-135,20

Verdensindex Moderat​

193,10-194,10

​Livscyklus 2030-2040

​165,75-166,60

​Livscyklus 2040-2050

135,60-136,30

​Hjælp til investering?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing,

alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.​​

Følg os på​

49 47 48

Kontaktoplysninger

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S

RådgivningsHuset - Rustenborgvej 7A, 2. sal
​DK - 2800 Kgs. Lyngby

CVR: 33069685

​Telefon: 44 41 11 17

E-mail: info@optimalpension.dk

Databeskyttelsespolitik

Cookie-politik

Interessepolitik

​Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!